• بایگانی ها

Hanging man Candlestick pattern مرد دارآویخته

Hanging man Candlestick pattern مرد دارآویخته

الگوی مرد دار آویخته. این الگو از جمله الگوهای تک شمعی است که مشخصات الگوی همر Hammer را به همراه داشته اما بر خلاف آن در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و حاکی از نزول قریب الوقوع قیمت است.

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

الگوی صلیب هارامی نزولی، از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی موجب توقف روند و احتمالا آغاز کاهش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو 2 کندل می باشد که کندل اول صعودی و کندل بعدی بع صورت دوجی می باشد به نحوی که کندل اول به صورت کامل کندل دوم را دربر می گیرد.

Hard Currency

واحد پولی که در سراسر جهان به عنوان معیاری برای پرداخت قیمت کالا و خدمات پذیرفته شده و معمولا نیز واحد پول یک کشور قوی صنعتی است. انتظار بر این است که چنین واحد پولی در دوره های زمانی کوتاه مدت دارای ثبات نسبی باشد و از شناوری بالایی در بازار فارکس برخوردار باشد.

Hash Total جمع درهم

یك جمع كنترلی بی معنا مانند جمع شماره های تمام صورتحسابها در یك دسته از صورتحسابهای فروش ، جمع مزبور برای تعیین موارد كم و زیاد شدن یا پردازش نادرست اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

Hedged Position

دو معامله همزمان برروی یک جفت ارزی که یکی از آنها معامله خرید جفت ارزی است و دیگری معامله فروش همان جفت ارزی.

High or Low – Spilke

قیمتی بسیار بالاتر از بیشترین قیمت یا بیسیلر کمتر از پایین ترین قیمت. این نقاط که در آن قیمت جفت ارزی به نحو چشمگیری کمتر/بیشتر از کمترین/بیشترین قیمت ثبت شده میباشد میتوانند نشان دهنده یک سطح برگشت بالقوه در روند ارز مذکور باشند.