• بایگانی ها

Jawbone

اظهارات و بیانه هایی که سیاستمداران و مراجع پولی اعلام میدارند تا بر تصمیمات بخش های اتحادیه اصناف ، مصرف کننده و تجارت تاثیر بگذارند. این اظهارات غالبا همراه با پیش بینی می باشد.

Jobber, دلال

تریدری که در هر ترید به دنبال سودهای کوتاه مدت است و به ندرت اتفاق میافتد که پوزیشنی را بیش از یک روز نگاه دارد.