• بایگانی ها

Keltner Channel کانال کلتنر

کانال کلتنر Keltner Channel

کانال کلتنر نخستین بار توسط chester w. keltner در کتاب how to make money in commodities در سال 1960 معرفی شد و بعد ها به وسیله ی Linda B. Raschke تغییراتی در آن داده شد؛ به این صورت که وی این ابزار را با کمک میانگین متحرک نمایی و ATR ساده تر نموده و آن را گسترش داد.

Linda B.Raschke در محاسبات اندیکاتور از ATR با دوره 10 استفاده نمود؛ در واقع فاصله ی باند ها در این اندیکاتور بر اساس میزان دامنه روزانه ( فاصله نقاط حداکثر و حداقل روزانه) محاسبه می شود و همین امر باعث متفاوت شدن این باند از باند های بولینگر می شود. اما شباهت اصلی کانال کلتنر با باندهای بولینگر در این است که هر دو فراریت را به عنوان بخشی از محاسبات خود در نظر می گیرند.

Key Currency, ارز اندوخته

پول اندوخته؛ کشورها ذخیره پول و طلای خود را بصورت یکی از ارزهای معتبر مانند دلار، یورو، ین ، … یا حق برداشت مخصوص صندوق بین الملل پول نگهداری میکنند و از این ذخیره پولی برای انجام معاملات بین المللی و پرداخت سایر تعهدات خود استفاده میکنند.