• بایگانی ها

Large Company, پرداخت سریع

دریافت با تعویق تاثیر کاهش ارزش پول بر پرداختهای مربوط به تجارت خارجی که در این حالت واردکنندگان پرداخت بهای کالاهای وارد شده را سرعت میبخشد و صادر کنندگان بالعکس دریافت بهای کالاهای صادر شده را به تعویق می اندازد.

Large Company, شرکت بزرگ

دربخش تولید کارخانه ای به شرکتهایی اطلاق میشود که تعداد کارکنان آن پنجاه نفر یا بیشتر باشد و در بخش های دیگر (غیرتولیدی) همه شرکتهایی که تعداد کل کارکنانش پانزده نفر یا بیشتر باشد.

Layoff, اخراج

اخراج کارکنان توسط کارفرما نه بعلت بی کفایتی آنها بلکه بدلیل مشکلات مالی که شرکت با آن روبرو است.

Length of Wave, طول امواج

Length of Wave, طول امواج

فاصله قیمتی یا همان طول موج از طریق اندازه گیری فاصله عمودی شروع هر موج تا پایان آن محاسبه می شود. طول بر اساس نقاط یا واحدهای قیمت اندازه گیری میگردد. در نمونه های زیر ، طول هر موج به وسیله درازاری آن تعیین شده است.

Leverage, اهرم

Leverage, اهرم

لورج در لغت به معنای اهرم است یعنی ابزاری که نیروی اندک شما را چندین برابر میکند تا بدان وسیله بتواند بارهای سنگین را جابجا کنید. در بازار فارکس نیز لورج تسهیلاتی است که بروکر یا کارگزار در اختیار معامله گر قرار می دهد تا بتواند سرمایه ای را به ودیعه گذاشته چند برابر کند و معاملات بزرگتری انجام دهد. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000 دلار باشد. کارگزارها معمولا ضرایب اهرمی 1:100 (1به 100)، 1:200(1 به 200) و یا حتی بیشتر ارایه می کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100.000دلار (سرمایه اولیه*ضریب اهرمی) به خرید و فروش جفت های قابل معامله بپردازید و یا اگر کارگزاری افزایش اعتبار 20 به 1 ارایه کند، به این معنی است که به معامله گراجازه می دهد تا 20 برابر پولی که سرمایه گذاری کرده است را برای معامله استفاده کند. در نتیجه اگر ارزش معامله برابر 10.000دلار باشد وکارگزار افزایش اعتبار 20به 1 ارایه کند معامله گر میتواند تنها 500دلار به حساب کاگزار واریز کند و سپس معامله 10.000 دلاری خود را انجام دهد. اگر ارزش معامله به 11000 دلار برسد، معامله گر 1000 دلار سود بدست آورده است. ایم میزان سود برابر است با 10 درصد قرارداد اولیه ، اما به نسبت میزان سپرده واقعی معامله گر، این معامله 20 درصد سود داشته است.

Liability

در اصطلاح تجارت ارز مفهوم الزام به تحویل مبلغی ارز، یا بصورت دارایی ترازنامه در تاریخی مشخص در آینده و یا بصورت معامله نقدی یا وعده دار که موعد آن نرسیده

Limit Order, دستور تعیین حد

اگر مایل نباشید سهامی را بیشتر از قیمت مورد نظر خودتان بخرید یا دوست نداشته باشید آن را کمتر از میزان مورد نظر خود بفروشید باید برای معامله خرید یا فروش خود حدودی را تعیین کنید و به کارگزار خود دستور دهید تنها در صورتی مبادرت به انجام معامله نماید که قیمت بازار به قیمت تعیین شده از طرف شما برسد . به این نوع دستورات خرید یا فروش حد معامله گویند.

بطور کلی برای ورود به هر پوزیشی باید بصورت همزمان و دستی اقدام به خرید یا فروش کنیم. یعنی حضور فرد معامله گر جهت انجام معاملات لازم است . صورت دیگری از معاملات بنام “دستور تعیین حد” وجود دارد که بصورت خودکار برای خرید یا فروش درقیمتی بخصوص اجرا میشود.

Limited Convertibility, قابلیت تسعیر محدود

قابلیت تسعیر یعنی آزادی خرید و فروش ارز در کشورها . قابلیت تسعیر محدود به زمانی اطلاق میشود که افراد مقیم یک کشور از خرید ارزهای دیگر ممنوع باشند ولی افراد غیر مقیم نتوانند آزادانه ارز آن کشور را خرید و فروش نمایند و مؤسسات سرمایه گذاری خارجی نیز ازادی خرید و فروش سهام را در بازار بورس آن کشور داشته باشند.