• بایگانی ها

M1

این شاخص نمایانگر حسابهای جاری و سپرده های موجود قابل تبدیل به پولهای جاری که در معاملات مورد استفاده قرار میگیرد، میباشد. این شاخص شامل سپرده های نقدی ، چک های مسافرتی و وجوه قابل تبدیل به چک ، تقاضاهای سپرده گذاری ، حسابهای ( روز) و بروات اعتباری متحد.

M2

شامل M1 با اضافه کردن دارائی های جاری دیگر مثل سپرده های کوتاه مدت ، پس انداز، پولهای شبانه ( Repose)+ سپرده های یورو (سپرده های ارزی خارجی) سهام صندوق، سرمایه گذاری بازار پول و حسابهای پس انداز بازار پول و حسابهای پس انداز بازار پول میباشد.

M3

که شامل M2 با اضافه دارائی هائی که قبلا بطور مفصل شرح داده شده است مثل سپرده های دراز مدت و سپرده های بارقم بالا (بیشتر از 100000) و پولهای موسسات مالی بازار میباشد.

M4 Money Supply

این شاخص مجموع ارزش اسکناس و دارایی های نقدی بخش عمومی را میسنجد (نقدینگی) و رابطه آن با ارز کشور تقریبا مستقیم میباشد هر چند برخی اوقات نیز خلاف این موضوع رخ می دهد. تئوری مورد اتفاق در مورد این شاخص بدینگونه میباشد که افزایش بیش از حد پول نقد در میان مردم میتواند اثرات تورمی داشته باشدو همین مساله بانک مرکزی را برای افزایش نرخ بهره تحریک خواهد کرد.

Machine Tool Order

این شاخص مجموع ارزش سفارشات ابزار و ماشین الات به ثبت رسیده توسط سازندگان این محصولات را میسنجد و روند صعودی آن بعلت آنکه تعداد بیشتر سفارشات ماشین الات توسط کارخانجات نویدبخش توسعه تولیدات میباشد، تاثیر مثبت میگذارد.

Maintenance

حداقل سپرده لازم برای انجام معامله که مشتری باید آن را همیشه در حساب خود داشته باشد.

Make a market

هنگامیکه یک معامله گر پیشنهاد خرید و فروش میدهد و آماده است به آن قیمتها خرید و فروش کند گفته میشود که بازارسازی کرده است.

Manage float, شناوری هدایت شده

وقتی که مقامات پولی بطور منظم در بازار دخالت میکنند تا نرخ ها را تثبیت کرده یا نرخ برابری را به سمت و سویی خاص هدایت کنند، شناوری کنترل شده نامیده میشود.

Management Letter نامه مدیریت

گزارشی به مدیریت صاحبكار حاوی پیشنهادهای لازم برای اصلاح هر گونه نارسایی در سیستم كنترل داخلی كه بر اثر ارزیابی حسابرسان از سیستم كنترل داخلی كشف شده است. نامه مدیریت ، اطلاعات مفیدی را برای صاحبكار فراهم می كند و به علاوه ، در صورتی كه صاحبكار بعدا در اثر یك ضعف در سیستم كنترل داخلی ، خسارت به بیند ، می تواند مسئولیت حسابرسان را محدود سازد.

Manufacturing Production

این شاخص مجموع ارزش محصولات تولیدی کارخانجات را میسنجد و روند صعودی نرخ این شاخص تاثیر مثبتی بر ارز کشور دارد. همچنین تنها تفاوت این شاخص با تولیدات صنعتی در آن است که این شاخص تنها 13 زیر شاخص تولیدی را به بخش تولیدات کارخانه ای مربوط میشود را در بر میگیرد. تولیدات کارخانه ای بعلت آنکه بیش از 80% تولیدات صنعتی را تشکیل میدهد و همچنین کوچکترین تغییرات اقتصادی را در خود منعکس میکند از اهمیت ویژه ای نزد معامله گران برخوردار است.