• بایگانی ها

Offer

قیمتی که فروشنده با آن مایل به فروش است ؛ قیمتی که یک شرکت تبادلات ارزی مشتاق است در آن نرخ اقدام به فروش ارز کند. اصطلاحات زیر نیز به همین معنی هستند: ask, ask price, ask rate

Open trades (open positions

معامله گران در مورد تمام پوزیشنهایی که بسته نشده باشند، با خطر روبرو هستند. همچنین آن بخش از صفحه معاملات که پوزیشنهای ارزی یک معامله گر و ارزش آنان را نشان می دهند.

OPtion Market, قراداد حق اختیار انجام معامله

قرادادی است که به موجب آن عرضه کننده کالا ، حق خرید یا فروش مقدار معینی از کالای مورد نظر در زمان معین و با قیمت مشخص، تعیین شده در حال حاضر به طرف دوم قرارداد اعطا مینماید، بدون اینکه طرف دوم ملزم به خرید یا فروش آن کالا در تاریخ قید شده باشد؛ بعبارت دیگر در این نوع معامله کالایی برای چند روز مشخص و زمان مشخصی پیش فروش میشود مانند: نفت ایران. در همه قراردادهای اختیار خرید و فروش ، کارمزد بالاتری نسبت به انواع قراردادهای دیگر مورد محاسبه قرار میگیرد. بسته به زمان لغو یا تحویل کالا این قراردادها به دو نوع سیستم امریکایی و اروپایی نیز تقسیم بندی میشوند.

بازاری که کالا یا ارز در قیمت مشخصی برای تحویل در تاریخ تعیین شده در آن معامله میشود اما خریدار حق هیچ گونه ادعایی در مقابل تغییرات قیمت نخواهد داشت.

Order, اُردر

اصطلاح “اُردر” یا دستور ، اشاره به چگونگی ورود شما به پوزیشن (معامله) و خروج از آن دارد. بطور کلی دستورات مختلفی در بازار وجود دارد که برخی از آنها عبارت است از:

1- دستود بازار یا جاری

2- دستور تعیین حد

OTC (over- the- counter

بازاری که مرکزیت و مکان مشخصی ندارد؛ معاملات در بازارهای مالی از جهت محل انجام به دو دسته تقسیم میشوند: داخل بورس و خارخ از بورس . معالات خارج از بورس یا OTC به سبب کمتر بودن شرایط نظارتی دارای خصوصیات منعطف تر و ریسک بیشتر هستند، ضمن اینکه معاملات توسط طرفین درخارج از سالن تبادلات ارزی مثلا از طریق تلفن و یا شبکه الکترونیکی انجام میپذیرد. فارکس بازاری OTC است.

Over Sold, منطقه اشباع فروش

به بازاری اطلاق میشود که در آن کاهش بهای ارز با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته و احتمال میرود تغییر روند صعودی رخ دهد. ابزارهایی چون استوکاستیک، RSI و غیره برای نشان داده چنین حالت هایی بسیار مناسب هستند.