• بایگانی ها

Detrended Price Oscillator اوسیلاتور DP

Detrended Price Oscillator اوسیلاتور DP

اوسیلاتور DP می تواند رفتار قیمت را فیلتر نماید. این اوسیلاتور قادر است نواحی خرید یا فروش افراطی را مشخص نموده و سیگنال های خرید یا فروش مناسبی را ایجاد نماید.

Diagonal Triangle Type 1 Pattern, الگوی مثلث قطری نوع اول

Diagonal Triangle Type 1 Pattern, الگوی مثلث قطری نوع اول

قطری ها نوعی از الگوهای پیشرو هستند که معمولا در امواج انتهایی مانند موج 5 یا C تشکیل می شوند. دقت کنید که آنها را با “مثلث های اصلاحی” اشتباه نگیرید.
این الگوها به ندرت در درجات موجی بزرگ یافت می شوند اما اغلب در درجات موجی کوچکتر و در نمودار های میان روزی تشکیل میگردند. معمولا پس از تشکیل چنین الگوهایی، جهت بازار به شدت تغییر می کند. بطور کلی مشخصات این نوع از قطری ها عبارت است از:
*از 5 موج ساخته شده اند.
*موج 1 و 4 همپوشانی دارند.
*موج 4 نمیتواند از نقطه آغازین موج 3 فراتر رود.
*موج 3 نمی تواند کوتاهترین موج باشد.
*از نظر داخلی تمام امواج قطری ها یک ساختار اصلاحی دارند.
*موج 1 و 5 به ترنیب بلندترین و کوتاهترین ک.ج ها هستند.
*خطوط کانال قطری ها بایستی همگرایی داشته باشند.
*طبق یک اصل کلی، ساختار درونی موج بایستی متناوب باشد یعنی انواع مختلفی از ساختار های اصلاحی در آن وجود داشته باشد.
قابل ذکر است مثلث های قطری نوع 1 در موج 5، موج C و برخی اوقات موج 1 تشکیل میگردد و ساختار درونی آنها عبارت است 3-3-3-3-3

Doji دوجی

Doji

برخی از شمع ها فاقد بدنه می باشند؛ بدین معنی که فاصله بین قیمت آغازین و قیمت پایانی آن تقریبا مساوی صفر بوده و در این صورت بدنه ای وجود نخواهد داشت. لا در آن به جای بدنه، یک خط افقی ترسیم می شود. این نوع شمع ها به نام دوجی معروف شده اند.

Double Zigzag زیگزاگ دوگانه

Double Zigzag زیگزاگ دوگانه

الگوی زیگزاگ دوگانه، نوعی الگوی اصلاحی Corrective است که از دو زیگزاگ پشت سر هم تشکیل شده است. از نظر مشخصات عمومی همانند الگوهای زیگزاگ بوده اما از 7 موج؛ که توسط یک موج x در وسط از هم جدا شده اند، با آرایش ساختاری 5-3-5-3-5-3-5 تشکیل شده است.