• بایگانی ها

Fibonacci Fan, بادبزن فیبوناچی

Fibonacci Fan, بادبزن فیبوناچی

یکی دیگر ازابزارهایی است که در آن از نسبتهای فیبوناچی استفاده شده است. ویژگی منحصر به فرد این ابزار، بکارگیری همزمان نسبت ها در زمان قیمت و قیمت میباشد که خطوط بازگشتی به صورت مورب(همانند بادبزن) نصب میشوند.

برای رسم آن کافی است تپس از انتخاب ابزار آن در نرم افزار معاملاتی خود، دو نقطه ی سقف و کف قیمت را به هم متصل نمایند تا خطوط مورب بادبزنی در نسبت های 2، 38، 50 و 8، 61 درصد رسم می گردد. این خطوط همانند خطوط حمایت و مقاومت عمل می کنند. بنابراین قیمت در برخورد با آنها از خود عکس العمل نشان می دهد. در تصویر زیر بخوبی میتوانید این خطوط و عکس العمل قیمت را مشاهده نمایید:

Flag Pattern الگوی پرچم

Flag Pattern الگوی پرچم

الگوی پرچم چهارگوش. پرچم های چهارگوش مانند اشکال متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط روند موازی و در خلاف جهت روند اصلی بازار تشکیل می گردند. در واقع چهار پرچم چهارگوش در یک روند صعودی، شیبی رو به پایین و در یک روند نزولی، شیبی رو به بالا دارند.