• بایگانی ها

Gann

Gann

آاقی ویلیام دی گن یکی از سرمایه گذاران و معامله گران موفق در اوایل قرن بیستم بود که توانایی او در کسب سود بازارهای مالی همچون سهام و کالا، غیر قابل توصیف بوده و بر هیچ کس پوشیده نیست. متدهای گن هم در محاسبه هدف قیمت و هم زمان رسیدن به هدف در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی(سرمایه) منحصر به فرد بوده و امروز نیز این قوانین بارها و بارها در بازار های مالی تکرار می گردد.

بیشتر نرم افزارهای معاملاتی از قوانین گن بهره زیادی میبرند به نحوی که در اکثر آنها ابزارهایی چون Gann Box, GannSuare 9, Gann Fan و غیره یافت می شود. این ابزارها بر اساس قوانین گن اقدام به ترسیم خطوطی در نمودارهای قیمت می نمایند که بازار با رسیدن به آن ها عکس العمل نشان می دهد. ما تا کنون هر خطی را بر اساس حداقل دو نقطه ترسیم میکردیم؛ برای مثال یک خط روند بر اثر اتصال دو نقطه پیوت حاصل می شود اما برای رسم انواع مختلف خطوط گن معمولا به یک نقطه پیوت احتیاج داریم. در تصویر زیر نم.نه ای از آن را مشاهده می نمایید.

Gartley Pattern, الگوی گارتلی

Gartley Pattern, الگوی گارتلی

یکی از الگوهای چند بعدی و بسیار قدرتمند بازار است که با شناسایی آن می توان به معاملات سودآوری دست یافت. این الگو از 5 نقطه اساسی X,A,B,C,D تشکیل شده است که موقعیت ویژه هریک از آنها، از مهمترین شاخصه های شناسایی آن محسوب می شود. بازوی XA بزرگترین حرکت این الگو می باشد که بدنبال آن حرکت معکوس A تا B انجام می شود.حرکت AB پتانسیل شکل دهی الگوی AB=CD را دارد که در تکمیل الگو و تعیین ناحیه بازگشتی نقش ویژه ای را ایفا می کند. پس از یک حرکت بازگشتی از B به C میتوان نقطه تشکیل D را با توجه به محاسبات هارمونیک مشخص کرد تا به این وسیله نقطه مهم بازگشت قیمت نیز تعیین گردد. یکی از مهمترین ترازهای این الگو، تکمیل نقطه D در تراز 0.786 حرکت XA میباشد. گرچه ممکن است قیمت اندکی از این عدد هم فراتر رود لیکن هرگز نبایستی از نقطه X فراتر رود. این الگو زمانی ایده آل تر می شود که در آن همگرایی الگوی AB=CD نیز مشاهده گردد. اما دیگر تراز مهم این الگو بازگشت 0.618 درصدی بازوی XA است که حرکت AB بایسنی در نزدیکی این تراز بازگشت نماید. توجه داشته باشید که بازگشت 0.618 نقطه B بسیار مهم است چرا که موجب همگرایی تراز فیبو Ext حرکت BC ( معمولا تراز 1.27) در ناحیه PRZ (نقطه D) نیز می گردد. قابل ذکر است این الگو داراری دو نوع صعودی و نزولی است که در تصویر نمایش داده شده است.