• بایگانی ها

ترازنامه Balance Sheet

ترازنامه یکی از صورت های مالی است که وضعیت و موقعیت مالی یک بنگاه را در انتهای یک دوره مالی نشان می دهد. ترازنامه از دو ستون تشکیل شده است که در ستون سمت راست، انواع دارایی ها و در ستون سمت چپ، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در آن مشخص شده است.

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 اوراق مشارکت برای طرح یا طرح هایی مشخص منتشر می شود حال آنکه در مورد اوراق قرضه چنین الزامی وجود ندارد به اوراق مشارکت سودی به عنوان علی الحساب به نرخ معین تعلق می گیرد…ادامه مطلب