موافقت نامه ای است که به موجب آن یک بانک یا کارگزار اوراق بهادار تعهد می کند که اوراق بهادار شرکت را به فروش برساند و شرکت نیز متقابلا متعهد می شود که همین اوراق را در زمانی مشخص و به مبلغی معین بازخرید نماید. در چنین سرمایه گذاری هایی علاوه بر قرارداد اصلی، یک…ادامه مطلب