• بایگانی ها

Coincidence Indicator Index, شاخص نمایانگر تطبیقی

مجموعه داده های اقتصادی که همراه با دور کار و کسب تغییر می کند، یعنی هنگامیکه دور کار و کسب به نقطه اوج می رسد این نمایانگر نیز اوج را نشان می دهد و وقتی دور کسب و کار به نقطه حضیض می رسد، این مجموعه داده های اقتصادی نیز رقم پایین را ارئه می کند.

درآمد شخصی، تولید صنعتی و میزان استخدام در بخش غیر کشاورزی از جمله شاخص های تطبیقی هستند.

Composite Index of Leading Indicators, شاخص مرکب پیشرو

متشکل از 10 شاخص پیشرو که هر ماه توسط سازمان جهانی مدیران تجاری برای پیش بینی سمت و سوی تحولات اقتصادی ماه های آتی منتشر می شود. این ده شاخص پیشرو عبارتند از: میانگین ساعات کار هفتگی در بخش تولید کارخانه ای، میانگین تعداد درخواست های اولیه برای بیمه بیکاری ، میزان سفارشات جدیدی که تولیدکنندگان برای مواد و کالاهای مصرفی داشته اند- سرعت تحویل کالاهای جدید از تولیدکنندگان به فروشندگان، میزان سفارشات جدید کالاهای سرمایه ای غیر تسلیحاتی، تعداد مجوزهای جدید برای ساخت مسکن، شاخص سهام S&P500 ، عرضه پول M2 که بر اساس تورم برازش شده است، مابه التفاوت بین نرخ بهره بانکی ، ضریب اطمینان مصرف کننده.

Consumer Credit, شاخص میزان اعتبارات مصرف کنندگان

به میزان دلاری اعتبارات دریافتی مصرف کنندگان اعم از وام، کارتهای اعتباری، و … از موسسات مالی و بانکها گفته می شود. تغییرات در این شاخص نمایانگر الگوی خرجکرد مصرف کننده درآینده نزدیک می باشد. مقادیر اعلام شده این شاخص می تواند تاثیر مهمی را در تسریع یا کندی رشد اقتصادی ذر یک جامعه داشته باشد، چنانچه با افزایش این شاخص می توان پی به استفاده بیشتر مردم از انواع اعتبار مانند اخذ وام برای خرید خودرو و یا دیگر تولیدات برد. اولین موضوع قابل بررسی افزایش میزان خرید مردم بدنبال اخذ اعتبارات بیشتر توسط آنان می باشد و از جهتی دیگر افزایش این شاخص می تواند با توجه به درآمد ثابت اکثر مصرف کنندگان حاکی از کاهش خرید مردم در ماههای آینده باشدبطوریکه بطور قطع مردم در این حالت بدهکار شده و بنابراین بخشی از درآمدهای ماههای آینده در جهت بازپرداخت اقساط وام و اعتبارات اخذ شده مصرف می شود که همین مسئله باعث کاهش میزان خرید آنها می گردد. تاثیر این شاخص در نرخ بهره نیز قابل تامل می باشد بطوریکه چنانچه شاهد افزایش تقاضا برای قرض و وام در بین مصرف کنندگان باشیم و بدنبال آن این میزان تقاضا از میزان اعتبارات اعطایی موسسات مالی بیشتر می گردد که موسسات بدنبال آن اقدام به افزایش ترخ بهره بازپرداخت این اعتبارات خواهد کرد و از جهت مخالف این حالت ، چنانچه از تقاضا برای این نوع اعتبارات کاسته شود، رقابت ایجاد شده بین موسسات مالی و بانکها به کاهش نرخ بهره در جهت جذابتر نمودن مراکز خود منجر خواهد شد. بازیگران بازارهای تجاری معمولا بعلت دیر اعلام شدن این شاخص (طولانی بودن مدت مورد بررسی) توجه چندانی به این شاخص نمیکنند بنابراین تاثیر خاصی در بازار فارکس نخواهد داشت.

2- وامی است که به مصرف کننده نهایی برای خرید کالاها و خدمات داده می شود.

Core Machinery Orders

این شاخص مجموع ارزش سفارشات ابزار و ماشین آلات به ثبت رسیده توسط سازندگان باستثنای مواردی که از نوسانات بالایی در میزان سفارشات برخوردارند را می سنجد و روند صعودی آن بعلت انکه تعداد بیشتر سفارشات ماشین آلات توسط کارخانجات نوید بخش توسعه تولیدات می باشد تاثیری مثبت می گذارد.

Core Pce Price Index, شاخص سالیانه هزینه خالص مصرف سرانه

این شاخص به هزینه های اصلی هر شخص در طول یکسال می پردازد. و متفاوت آمدن ارقام واقعی با ارقام پیش بینی شده… می تواند به جابجایی نرخ ها منجر شود. بالا بودن مخارج در افزایش شاخص CPI می تواند نقش اساسی داشه و تصمیم گیری در خصوص تورم ایجاد شده و بالا بردن نرخ بهره کمک نماید.