• بایگانی ها

Implicit Deflator

معیار اندازه گیری موانع بازدارنده تورم. این شاخص معیار اندازه گیری توانائی یک کشور برای جلوگیری از تورم و اجزای تشکیل دهنده آن در گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) میباشد که تغییرات قیمت بین هر دوره را منعکس میکند.

Index of Leading Economic Indicators

شاخص نشانگر های اصلی اقتصادی ترکیبی از نشانگر مختلف است که جهت پیش بینی حرکتهای فعال اقتصادی طراحی شده است . اجزای اصلی این شاخص از بخشهای مختلف اقتصادی انتخاب شده اند که شامل : متغیرهای تولید، ساخت و ساز مالی، خرده فروشی و مصرف می باشند. نشانگرهای اصلی تعیین شده برای LEI از بخشهای اصلی اقتصادی انتخاب شده اند که شامل موارد ذیل هستند. میانگین کار هفتگی ، نرخ بیکاری هفتگی ، سفارشات جدید تولید کننده ها برای کالاهای مصرفی و مواد اولیه ، عملیات واسطه گری ، قرادادها و سفارشات برای مجتمع های جدید و تجهیزات ، مجوزهای ساخت و ساز ، قیمت سهام ، نرخ بهره 10 ساله، موجودی خزانه منهای موجودی پول فدرال، عرضه پول M2 و شاخص انتظارات مشتری.

Index of Services

این شاخص مجموع ارزش اضافه شده به بخش خدمات را میسنجد . نحوه محاسبه این شاخص بدین صورت میباشد که ارزش سرویسهای ارائه شده به خریدار را از ارزش کالاها و خدماتی که برای تولید آن خدمات بکار گرفته شده است کسر میکنند.

Indicators Loading

شاخص های راهبردی اوضاع اقتصادی؛ شاخص های پیشرو1 – آمار و ارقامی جهت پیش بینی فعالیت اینده اقتصادی 2- نشانگر (اندیکاتور) های پیشرو ، در ذاتشان پیش بینی هست.

Industrial Production, شاخص تولیدات صنعتی

این شاخص مجموع ارزش محصولات تولیدی کارخانجات ، معادن و خدمات شهری مانند آب ، برق و گاز را میسنجد و روند صعودی نرخ این شاخص تاثیر مثبتی بر ارز کشور دارد. بخش صنعت بعلت آنکه کوچکترین تغییرات اقتصادی را در خود منعکس میکند از اهمیت ویژه ای نزد معامله گران برخوردار است.