• بایگانی ها

PPI Input, شاخص قیمت ورودی تولید کننده

وسیله سنجش تغییرات تورم ایجاد شده در قیمت کالاها و خدمات خریداری شده توسط کارخانجات تولیدی میباشد و روند صعودی نرخ این شاخص معمولا اثری مثبت بر نرخ ارز کشور مطبوع میگذارد. علت اهمیت این شاخص آن است که هنگامیکه کارخانجات ، کالاها و خدمات خود را گرانتر میخرند به احتمال زیاد این گرانی را به قیمت محصولات خود و در نهایت مصرف کننده منتقل نموده و از این رو نشانگر خوبی برای تورم تحمیل شده به مصرف کننده میباشد.

PPI Output

وسیله سنجش تغییرات تورم ایجاد شده در قیمت کالاها و خدمات تولیدی کارخانجات در درب کارخانه میباشد و با توجه به این مسئله که معمولا کارخانجات تورم قیمت فروش خود را به مصرف کنندگان منتقل نمیکنند (رقابت برای قیمت فروش کمتر) از اهمیت کمتری نسبت به شاخص ورودی Input PPI برخوردار میباشد.

Producer Price Index, شاخص بهای تولید کننده

این شاخص یکی از مهترین شاخص های اقتصادی هر کشور صنعتی و تولیدکننده به حساب می آید که مستقیما به اعلام وضعیت تورم میپردازد که تاثیر بسیار زیادی روی مارکت به خصوص فارکس دارد و البته ارقام اعلام شده می بایست تفاوت نسبی با ارقام پیش بینی شده داشته باشد تا بتواند منشا اثر باشند.

به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه های اعمال شده توسط تولید مننده در روند تولید در مقایسه با دور مشابه گذشته اطلاق میشود. این شاخص مانند CPI نشان دهنده نرخ تورم در قیمتها میباشد با این تفاوت که در مورد تولید کننده است و نه مصرف کننده. این شاخص از این نظر امروز برای اروپاییها بسیار با اهمیت است که در این منطقه سیر روند افزایش نرخ بهره از چند وقت پیششکل گرفته است و اعلام ارقام این شاخص میتواند در تحکیم این روند یا افت آن تاثیر بسیاربگذارد.