• بایگانی ها

CPI (Consumer Price Index, شاخص قیمت مصرف کننده

این شاخص بواسطه بررسی یک سبد متشکل از کالاها و خدمات که توسط مصرف کنندگان خریداری شده است، ابزاری جهت سنجش تغییرات متوسط سطوح قیمت می باشد که تغییرات ماهیانه عدد این شاخص نمایانگر میزان نرخ تورم موجود در سطح جامعه می باشد. توجه به مقادیر این شاخص می تواند کمک بزرگی در جهت ترسیم افق پیش روی اکثر بازارها در جهت سود بیشتر باشد.

Current Account, شاخص حساب جاری

این شاخص تفاضل میزان واردات و صادرات هر کشور است که اگر منفی باشد نشان دهنده آن است که صادرات کمتر از واردات صورت گرفته است و اگر مثبت باشد نشاندهنده آن است که واردات کمتر از صادرات صورت گرفته. دولت بر مبنای این شاخص متوجه وجود کسری بودجه یا عدم کسری بودجه در آینده میگردد. این شاخص با تولید و سرمایه گذاری و درآمد ارتباط مستقیم داردو تاثیر آن بر بازار فارکس معمولا زیاد است. داشتن حساب جاری ضعیف یا منفی همیشه به معنی ضعف اقتصاد و یا برعکس داشتن حساب جاری قوی به تنهایی نشانگر اقتصاد قوی نمی باشد چراکه برخی کشورها مثل آمریکا این شاخص همیشه منفی است و آنهم به دلیل عدم برگشت پول به این حساب بعد از ورود به کشور و سرمایه گذاری مجدد برروی پول مذکور است. یا برعکس حساب جاری قوی ایران دلیل بر اقتصاد قوی نیست بلکه تجمیع پول حاصل از فروش نفت باعث به شدت قوی بودن این حساب است و نه دلیل بر سرمایه گذاری و تولید قوی.

Durable Goods Order, میزان سفارش کالاهای بادوام(پایدار)

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.

Durable Goods Orders

این شاخص نشان دهنده میزان سفارشات جدید مربوط به کالاهای تولیدی بادوام یا پایدار (با عمر بیش از 3 سال) توسط تولیدکنندگان داخلی یک کشور برای تحویل فوری یا مدت دار می باشد. عدد شاخص کالاهای پایدار میتواند نشان دهنده این مطلب باشد که کارخانجات تا چه حد در ماههای آتی پر کار خواهند بود یا بعبارتی دیگر از آنجاییکه کارخانجات بایستی سفارشات خود را در موعد مقرر تحویل نمایند، افزایش این شاخص نه تنها حاکی از افزایش میزان تقاضا برای محصولاتی همچون اتومبیل، یخچالف تلویزون، … می باشد بلکه نشانگر این مطلب میباشد که سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش بخوبی گام به جلو می نهد. علاوه بر این افزایش تولید در این بخشها باعث ایجاد اشباع و در نتیجه رقابت در نهایت پویایی اقتصاد منجر خواهد شد. از آنجاییکه این شاخص تغییرات تولید را پیش بینی می کند بنابراین در چرخه اقتصادی نقش بسزایی دارد میزان تاثیر این شاخص دربازار فارکس بسیار بالا می باشد، به این علت که بخش صنعت ، سهم بالایی را از اقتصاد کشورهای صنعتی (اروپا، آمریکا، ژاپن و …) بخود اختصاص داده است.

Economic Indicator, شاخص اقتصادی

آمارهای منتشره از طرف دولت که ثبات و رشد اقتصادی جاری کشور را نشان میدهد. شاخص های رایج اقتصادی عبارتند از : نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خرده فروشی و غیره

FPI, شاخص قیمت مواد غذایی

نرخ تورم قیمت مواد غذایی و خدمات مربوط به آن می سنجد و با توجه به اینکه شاخص قیمت مواد غذایی تنها مولفه شاخص قیمت مصرف کننده می باشد که همه ماه میتشر می شود، می توان به پیش بینی وضعیت تورم در مقیاس کلی و همچنین شاخص قیمت مصرف کننده کمک میکند.

GDP Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی

در میان شاخص های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا نه تنها به عنوان مهمترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می گردند. تولید ناخالص…ادامه مطلب

GNP – Gross National Product تولید ناخالص ملی

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

تولید ناخالص ملی بعلاوه “درآمد خارج از کشور” یعنی درآمد حاصله از سرمایه گذاری یا کار در خارج از کشور. ارزش پولی کل کالاها و خدماتی که در یک کشور . ارزش پولی کل کالاها و خدماتی که در طول یک سال تولید شده به اضافه درآمد حاصله از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور صورت گرفته است و نیز درآمد حاصل ارکار در خارج از کشور ؛ تولید ناخالص داخلی(GDP) به اضافه ی درآمد حاصله از سرمایه گذاری هایی که در خارج از کشور صورت گرفته و نیز درآمد حاصل از کار در خارج از کشور.

House Start, شروع ساخت وساز واحدهای مسکونی

به تعداد واحدهای مسکونی که کلنگ احداث آن در طول یک ماه تمام به زمین زده میشود. اهمیت این شاخص به این علت می باشد که اولا هیچ سازنده ای شروع به ساخت واحدهای مسکونی نخواهد کرد مگر آنکه در مورد فروش پیش از موعد یا پس از اتمام اطمینان کامل داشته باشد، پس این شاخص نشان دهنده میزان تقاضا برای مسکن نیز میباشد. ثانیا با شروع به ساخت هر واحد مسکونی، میزان استغال در این بخش افزایش میابد و در نتیجه درآمد به اقتصاد مصرف کنندگان تزریق میگردد. ثالثا با پایان ساخت هر واحد مسکونی، مقادیری از سود به جیب سرمایه گذاری جاری میگردد و همچنین با اتمام هر واحد نیاز به تجهیز آن بوسیله لوازم منزل (یخچال، تلویزیون،…) خواهد بود بنابراین پویایی بخش صنعت را نیز موجب میشود ، که اگر این اقلام را در تعداد 200 تا 300 هزار واحد مسکونی در ماه ضرب کنیم به اهمیت این شاخص بیش از پیش پی خواهید برد. این شاخص برای خریداران سهام شرکتهای ساختمانی ، مصالح ساختمانی، آهن و … در کنار معامله گران بازار فارکس جذاب میباشد.