• بایگانی ها

قانون بازدهی نزولی

قاون بازدهی نزولی بیان می دارد که با افزایش نهاده های تولید ( مثلا افزایش نیروی کار )  میزان تولید همچنان افزایش می یابد ولی روند افزایشی آن با آهنگ کمتری ( شیب آرامتر، مشتق کمتر )  صورت خواهد گرفت. زمانی که با افزایش تولید مواجه هستیم ولی آهنگ افزایش تولید، کاهش یافته است یا…ادامه مطلب

قراردادهای بازخرید Repurchase ( Repo )

موافقت نامه ای است که به موجب آن یک بانک یا کارگزار اوراق بهادار تعهد می کند که اوراق بهادار شرکت را به فروش برساند و شرکت نیز متقابلا متعهد می شود که همین اوراق را در زمانی مشخص و به مبلغی معین بازخرید نماید. در چنین سرمایه گذاری هایی علاوه بر قرارداد اصلی، یک…ادامه مطلب