• بایگانی ها

کسب و کار

کسب و کار (به انگلیسی: Business)، یک سازمان است که برای فراهم کردن کالا، خدمات و یا هر دو به مشتری ایجاد شده است. کسب و کار در اقتصاد سرمایه‌داری حکم‌فرماست، بیشتر کسب و کارها که مالک آن‌ها بخش خصوصی است برای این ایجاد شده‌اند که سودساز باشند و دارایی صاحب‌شان را بیشتر کنند. کسب و کارها می‌توانند ناسودبر باشند و یا مالک آن‌ها دولت باشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد برده می‌شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق تری نیز دارد.

کومندا

کومندا یکی از گونه های نخستین (انواع اولیه) شرکت‌ها است که در ایتالیای قرون وسطا روایی داشته. این نوع شرکت تنها برای انجام یک ماموریت و میان دو طرف ایجاد می گردیده. یکی از دوطرف (سرمایه گذار) در ونیز می مانده و دیگری (کارآفرین) با سرمایه ی شرکت به سفر تجاری رفته و برای شرکت ارزش افزوده ایجاد می کند. در نوعی از کومندا که یک طرفه بودند سرمایه گذار تا 75 درصد از سود را بر می داشت. مطالعه اسناد رسمی نشان می دهد که کومندا عامل ترقی اجتماعی افراد بوده.