• بایگانی ها

useble margin مارجین قابل استفاده

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 مارجین قابل استفاده : مقدار پول موجود در حساب که می توان از آن برای انجام معامله ( معامله فارکس ) استفاده کرد.