• بایگانی ها

Detrended Price Oscillator اوسیلاتور DP

Detrended Price Oscillator اوسیلاتور DP

اوسیلاتور DP می تواند رفتار قیمت را فیلتر نماید. این اوسیلاتور قادر است نواحی خرید یا فروش افراطی را مشخص نموده و سیگنال های خرید یا فروش مناسبی را ایجاد نماید.

Difference Estimation برآورد تفاضلی

یك طرح نمونه گیری برای بر آورد متوسط تفاضل بین مبالغ حسابرسی شده (صحیح) اقلام یك جامعه و ارزش دفتری آنها. برآورد تفاضلی در مواردی كه اختلافها تقریبا متناسب با ارزش دفتری نیست ، به جای برآورد نسبتی بكار می رود.

Direct (random) Access دسترسی مستقیم

یك شیوه نگهداری اطلاعات كه در آن ، آدرس هر مورد از اطلاعات مشخص شده است تا بدون نیاز به جستجوی ترتیبی تمام اطلاعات نگهداری شده ، بتوان با استفاده از آدرس ، مستقیما به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا كرد.

Dirty Float

سیستم تعیین نرخ ارز کنترل شده، شناور بودن یک ارز در زمانی که نرخ ها از طریق دخالت سازمان های مالی کنترل می شوند. نوعی نظام تعیین نرخ ارز که در آن نرخ ارز تثبیت شده نیست، بلکه در کنترل بانک مرکزی است و بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره و در پی آن جذب…ادامه مطلب

Disclaimer of opinion عدم اظهار نظر

شكلی از گزارش حسابرسی كه در آن حسابرسان بیان می دارند كه در مورد صورتهای مالی ، اظهار نظرنمی كنند. این گزارش باید شامل بند جداگانه ای برای بیان دلایل عدم اظهارنظر حسابرسان و همچنین ، افشای ایراداتی باشد كه ممكن است در مورد صورتهای مالی داشته باشند.