• بایگانی ها

مکاتب اقتصادی

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 فهرست مکاتب اقتصادی    اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)    مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)    مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)    مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)    مکتب نهادگرایی    مکتب تاریخی قدیم    سوسیالیسم تخیلی   …ادامه مطلب

مکتب سوداگری

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت.…ادامه مطلب

مکتب شیکاگو

این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد ecodic.com برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628 طرفداران لیبرالیسم در مقابله با موج مداخله گرایی که تحت تاثیر مکتب کینز در نظام اقتصادی کشورهای سرمایه داری تاثیر گذار بود به دفاع از اصول و مبانی لیبرالیسم پرداختند و منشا تمام مشکلات را…ادامه مطلب