نقطه ورود به بازار بورس و فارکس منتشر شده توسط اکودیکــ: دانشنامه اقتصادی از سری فیلم های بورس آنلاین نقطه ورود به بازار بورس و فارکسنقطه ورود به بازار بورس و فارکسUpload Date:06/22/2015 Duration:14:22Video:Link