• بایگانی ها

Chaikin Oscillator

Chaikin Oscillator

اوسیلاتور چی کین یا اوسیلاتور حجیم تجمعی از تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی(معمولا 3 و 10 روزه) اندیکاتور AD ساخته شده و برای تایید حرکت قیمت یا واگرایی استفاده می شود. این ابزار از اندیکاتور OBV دقیق تر عمل می نماید.

مهمترین هدف بکارگیری اوسیلاتور چی کین، تایید روندهای قیمت و هشدار بازگشت آن می باشد. در نمودار زیر هشدار های تایید و همچنین واگرایی قیمت را مشاهده می نمایید: