این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

بالاترین مقام صاحب قدرت و اختیار در یک شرکت بزرگ و مسئول اجرای کلیه ی سیاست هایی که هیئت مدیره تعیین می کند. انتصاب سایر مدیران از جمله رئیس شرکت اختیارات اوست.

Related entries