این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

کارمزد، حق الزحمه ای که کارگزار بابت انجام معامله مشتری، از وی دریافت می دارد، کمیسیون  یک معامله بسته به نوع قرارداد متفاوت می باشد.

 

Related entries