این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

1- پوشش دادن، وقتی معاله گری جفت ارزی را که فروخته است  دوباره بخرد

2- عمل کردن به قرارداد وعده ای ارزی

Related entries