این شاخص بواسطه بررسی یک سبد متشکل از کالاها و خدمات  که توسط مصرف کنندگان خریداری شده است، ابزاری جهت سنجش تغییرات متوسط سطوح قیمت می باشد که تغییرات ماهیانه عدد این شاخص نمایانگر میزان نرخ تورم موجود در سطح جامعه می باشد. توجه به مقادیر این شاخص می تواند کمک بزرگی در جهت ترسیم افق پیش روی اکثر بازارها در جهت سود بیشتر باشد.

Related entries