این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

فرمان مشتری به شرکت برای باز و بستن پوزیشن، برقرار/حذف/تغییر دستور