به هر برنامه ساخت بشری که قابل استفاده در پلت فرم معاملاتی بوده و به وسیله آن رایانه می تواند به صورت کامل یا نسبی معاملات خودکار انجام دهد، گفته می شود. با استفاده از این برنامه از عملیات دستی تریدر کاسته می شود و کامپیوتر زحمات اضافه تریدر رو تقبل می کند.