این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

الگویی است با درجه اعتبار متوسط که سیگنال آن در بازارهای دارای روند غالب ( روند چه صعودی چه نزولی )  قابل توجه است برای تشکیل این الگو به دو کندل با رنگ های مخالف تشکیل احتیاج است و نقطه ورود ما به بازار اتمام کامل کندل و با توجه قیمت باز شدن کندل بعدی می باشد