سرمایه متغیر، موجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن ( معامله ) به صورت شناور است.

سود و زیان برای پوزیشن های بسته شده ، خاتمه یافته و خالص و نهایی است ( به اصطلاح Settle down  شده است ) ، اما برای پوزیشن های باز سود و زیان ناخالص و در حال تغییر است و هر وقت که پوزیشن هایتان را کاملا ببندید، سود و زیان خالص آن به جساب شما منظور می شود. به سود و زیان در حال تغییر پوزیشن های باز ” سود و زیان شناور ” Floating Profit/Loss  گفته می شود.  مثلا چند روز پیش پوزیشن بسته شده ای  با مقدار زیان 60 پیپ داشتیم. این زیان، نهایی و خالص و غیر قابل تغییر می باشد که از میزان بالانس ما کسر و جزو سرمایه نهایی ما محاسبه می شود. اما اگر الان پوزیشن بازی دارید که با تغییر نرخ جفت ارز مورود نظر سود و زیان P/L  آن تغییر می کند، این سود و زیان تا موقع بسته نشدن پوزیشن به حساب شما منظور نشده و جزو سود و زیان ناخالص و تحت عنوان “سرمایه متغیر”  قرار می گیرد. هر زمانی که پوزیشن بسته شود ( به صورت دستی یا برخورد با نقطه تعیین شده T/p  یا S/L )  این سرمایه جزو سرمایه نهایی یا به عبارتی همان بالانس Balance قرار می گیرد