این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

سرمایه متغیر، موجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن ( معامله ) به صورت شناور است.

سود و زیان برای پوزیشن های بسته شده ، خاتمه یافته و خالص و نهایی است ( به اصطلاح Settle down  شده است ) ، اما برای پوزیشن های باز سود و زیان ناخالص و در حال تغییر است و هر وقت که پوزیشن هایتان را کاملا ببندید، سود و زیان خالص آن به جساب شما منظور می شود. به سود و زیان در حال تغییر پوزیشن های باز ” سود و زیان شناور ” Floating Profit/Loss  گفته می شود.  مثلا چند روز پیش پوزیشن بسته شده ای  با مقدار زیان 60 پیپ داشتیم. این زیان، نهایی و خالص و غیر قابل تغییر می باشد که از میزان بالانس ما کسر و جزو سرمایه نهایی ما محاسبه می شود. اما اگر الان پوزیشن بازی دارید که با تغییر نرخ جفت ارز مورود نظر سود و زیان P/L  آن تغییر می کند، این سود و زیان تا موقع بسته نشدن پوزیشن به حساب شما منظور نشده و جزو سود و زیان ناخالص و تحت عنوان “سرمایه متغیر”  قرار می گیرد. هر زمانی که پوزیشن بسته شود ( به صورت دستی یا برخورد با نقطه تعیین شده T/p  یا S/L )  این سرمایه جزو سرمایه نهایی یا به عبارتی همان بالانس Balance قرار می گیرد