این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

شكلی از بیمه است كه طی آن بیمه گر تعهد می كند زیان ناشی از دزدی یا اختلاس كاركنان تضمین شده را به كارفرما جبران كند.