• بایگانی ها

مزارعه

مزارعه یکی از روش‌های تامین مالی کوتاه مدت در بخش کشاورزی است، که به موجب آن یکی از طرفین در زمین دیگری به کشاورزی می‌پردازد و محصول را آن طور که عرفا رایج است تقسیم می‌کنند، یکی از شرایط شرعی مزارعه آن است که تمام محصول به یکی از طرفین اختصاص داده نشود. حداکثر طول…ادامه مطلب

مزایده دلار

بازی مزایده دلار یا حراج دلار یک بازی ترتیبی غیر مجموع صفر است.(بازی مجموع-صفر) که توسط اقتصاددانی به نام مارتین شوبیک برای نشان دادن پارادوکس نظریه انتخاب عاقلانه کلاسیک ارائه شد. که نشان می‌دهد در آن بازیکنان که با اطلاعات کامل هستند مجبور می‌شوند که در نهایت یک انتخاب غیر عاقلانه انجام دهند که این انتخاب پیامد یک سری انتخاب‌های عاقلانه‌است.