• بایگانی ها

Buy in

به خرید دارایی پایه در شرایط زیر اطلاق میشود: وقتی فروشنده قرارداد اختیار یا سایر اوراق مشتقه به اندازه کافی از دارایی پایه نداشته باشد تا در موعد سررسید به خریدار تحویل دهد، خریدار از فروشنده دیگری دارایی پایه را می خرد و اگر قیمت گران تر باشد فروشنده اولی باید اضافه مبلغ را بپردازد.

Buy Limit Order

Buy Limit Order

اگر شما قیمتی را در حال نزول می بینید و برای نزول آن حداقلی را تصور می کنید که قیمت بعد از رسیدن به آن بازگشت می کند، بنابراین پیشاپیش دستور خرید در حداقل قیمت مورد نظر را با استفاده از این دستور قرار می دهید.(خرید در حداقل قیمت اگر قیمت از حرکت فعلی خود برگردد)

قرار دادن دستوری پایین تر از نرخ فعلی به منظور خرید ارز در نرخی پایین تر از نرخ فعلی.

Buy Limit Order

Buy Limit Order

اگر شما قیمتی را در حال نزول میبینید و برای نزول آن حداقلی را تصور می کنید که قیمت یعد ار رسیدن به آن بازگشت می کند، بنایراین پیشاپیش دستور خرید در حداقل قیمت مورد نطر را با استفاده از ای ندستور قرار می دهید. (خرید در حداقل قیمت اگر قیمت از حرکت فعلی خود برگردد)

Buy On Margin

فیلم آموزشی اقتصادی اکودیک: دانشنامه اقتصادی

انجام معامله خرید با استفاده از مبلغ ودیعه گذاشته شده؛ به خرید جفت ارزی اطلاق می گردد زمانی که مشتری تنها بخشی از بهای کلی معامله را بصورت پول نقد پرداخته است. مارجین به آن بخشی گفته می شود که خود معامله گر سرمایه گذاری کرده نه آن بخشی که کارگزار به عنوان تسهیلات در اختیار او می گذارد.

Buy Stop Order

Buy Stop Order

اگر شما قیمت را در حال صعود می بینید و در عین حال یک مقاومت Resistance را تصور می کنید که قیمت از آن عبور خواهد کرد چنانچه تصمیم به خرید بعد از گذشتن از آن مقاومت را داشته باشید، می توانید از این دستور استفاده کنید. ( خرید اگر قیمت به حرکت فعلی خود ادامه دهد)
دستوری است که در نرخ بالاتر از نرخ فعلی بازار گذاشته می شود. هنگامیکه بازار به نرخی برابر یا بالاتر از دستور Buy Stop برسد این دستور به دستور خرید بازار تبدیل می شود.

Buying Selling FX, خرید و فروش ارز

خرید و فروش ارز همیشه در مورد ارز پایه یک جفت ارز مصداق می یابد. برای مثال خرید دلار/مارک یعنی اینکه دلار را بخر و مارک را بفروش . معامله گر زمانی اقدام به خرید می کند که پیش بینی کند قیمت ارز مورد نظرش افزایش می یابد و زمانی دست به فروش می زند که انتظار کاهش قیمت آن ارز را داشته باشد.