• بایگانی ها

Cap

بالاترین نرخ بهره اوراق قرضه دارای نرخ بهره شناور یا حداکثر نرخ بهره وام های رهنی دارای نرخ بهره غیر ثابت در یک برهه زمانی معین

Capex-Capital Expenditure, هزینه سرمایه

پولی که صرف خرید یا بهبود و ارتقاء دارایی های مولد مانند تجهیزات و ماشین آلات ، ساختمان های تجاری و تولیدی، وسایل نقلیه و غیره می شود. یک موسسه تولیدی لین سرمایه گذاری را به منظور افزایشظرفیت تولید یا افزایش بهره وری خود انجام می دهد.

Capital Account

حساب سرمایه ای (امروز به حساب مالی تغییر نام یافته است) : 1- این شاخص نشان دهنده سرمایه های جاری ورودی و خروجی کشورهاست که شامل پرداخت های کلی یا جزئی شرکتها، سهام، اوراق قرضه، حسابهای بانکی، معاملات ملکی و کارخانه ها می باشد. این شاخص برروی تراز پرداختها نیز تاثیر می گذارد و شامل اوضاع اقتصادی و مالی کشورهای دیگر هم می شود. 2- محاسبه جابجایی های کوتاه مدت دارایی های مالی بین کشورها

Capital Expenditure- CAPEX, هزینه سرمایه

پولی که صرف خرید یا بهبود و ارتقاء دارایی های مولد مانند ماشین آلات، ساختمان های تجاری و تولیدی، وسایل نقلیه و غیره میشود. یک موسسه تولیدی این سرمایه گذاری را به منظور افزایش ظرفیت تولید یا افزایش بهره وری خود انجام می دهد.

Capital Market

بازارهایی که در آن سرمایه شامل سهام ، اوراق قرضه و غیره معامله می شود و معمولا برای سرمایه گذاری های میان مدت یا طولانی مدت است.

Capping

در فاصله کمی قبل از فرارسیدن موعد سررسید قرارداد اختیار خرید، فروشنده قرارداد برای اینکه صاحب اختیار خرید از خرید کالای پایه منصرف شود کاری می کند که قیمت روز دارایی پایه از قیمت توافق شده کمتر می شود. او برای این کار مقدار زیادی از دارایی پایه مذکور را که ممکن است کالا یا اوراق بهادار باشد به فروش می رساند. به این ترتیب ارزش دارایی پایه از میزان توافق شده کمتر و برای صاحب اختیار خرید، خرید دارایی پایه مقرون به صرفه نخواهد بود و طبیعتا از این کار صرف نظر خواهد کرد و بدین ترتیب کارمزدی که فروشنده قرارداد هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت نموده است محفوظ خواهد ماند. این کار غیر قانونی و بر خلاف مقررات بازار بورس نزدک است.