• بایگانی ها

Claimant Count Change

این شاخص تغییرات تعداد افراد بیکاری که مطالبات بیکاری خود را درطی ماه گذشته طلب نموده اند را می سنجد و با توجه به اینکه افراد شاغل بیشتر، می تواتد بر حجم خرجکرد بیافزاید ، روند نزولی نرخ این شاخص باعث تاثیر مثبت بر ارز کشور می گردد.

Clearing House, اتاق پایاپای

در هر بازار بورسی بخشی وجود دارد به نام اتاق پایاپای که انجام معاملات بورس را تسهیل می کند. تسویه حساب معاملات، مشخص کردن کالاهای مورد معامله که باید تحویل داده شوند و تضمین انجام کلیه تعهدات از جمله وظایف این بخش است.