• بایگانی ها

Dealer

1-شخصیتی حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید دارایی های مالی با حجم بالا می نماید و آنها را با حجم کمتر به معامله گران خرد با بهای بیشتر میفروشد.

2- فرد یا موسسه ای که هنگام خرید یا فروش اوراق بهادار، به عنوان شخص اصلی عمل میکند و نقش عامل یا واسطه ندارند. معامله گر برای حساب خود و به ریسک خود تجارت می کند.

Deflator

تفاوت بین تولید ناخالص ملی واقعی و اسمی که برابر با نرخ تورم کلی است. عامل تعدیل کننده قیمت – ضریب تعدیل کننده قیمت. عامل تبدیل دلار جاری به دلار ثابت (دلار تعدیل شده بر اساس تورم) به منظور به منظور مقایسه قیمتها جدا از تاثیرات کلی تورم

Delayed Loss Delayed Payments

در هر شرکت بیمه‌ای بخشی از ذخایر خسارت مربوط به تعداد ادعاهای ناشناخته خسارتهای آتیمی باشد که شرکت بابت تعهدات بیمه‌ای خود با آن روبرو است. بنابراین محاسبه و تعیین این خسارت ناشناخته یا به عبارت دیگر، خسارت معوق از اهمیت بسزائی برخوردار است. همواره وقفه ایجاد شده از زمان وقوع حادثه منجر به خسارت و ایجاد تعهد مربوط به پوشش‌های بیمهای تا زمان پرداخت و تسویه خسارت برای یک پرونده یا گروهی از پرونده های باعث ایجاد خسارت معوق می شود. بنابراین خسارت معوق تابعی از زمان ایجاد حادثه و زمان پرداخت خسارت یا زمان پرداخت خسارت دیگر است. همچنین برای شناسائی بهتر خسارت معوق، شناسائی زمان اعلام خسارت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به بازه زمانی گزارش معوق یا ماهانه بوده یا سالانه که بیشتر سالانه مد نظر است.