• بایگانی ها

Flag Pattern الگوی پرچم

Flag Pattern الگوی پرچم

الگوی پرچم چهارگوش. پرچم های چهارگوش مانند اشکال متوازی الاضلاع یا مستطیل هستند که توسط دو خط روند موازی و در خلاف جهت روند اصلی بازار تشکیل می گردند. در واقع چهار پرچم چهارگوش در یک روند صعودی، شیبی رو به پایین و در یک روند نزولی، شیبی رو به بالا دارند.

Floating Exchange Rate, نرخ تبادلات ارزی شناور

نرخ برابری که نیرو های بازار تعیین کننده آن هستند اما حتی ارزهای شناور نیز در معرض دخالت مقامان رسمی پولی کشور قرار دارند. هنگامیکه چنین عملی تکرار شود، به این نوع شناوری Dirty Float میگویند.