• بایگانی ها

Speculation, گمانه زنی

پیش بینی بازار؛ سوداگری؛ بورس بازی معامله گران بازار معمولا براساس پیش بینی هایی که از وضعیت بازار دارند اقدام به انجام معامله میکنند. منشا این پیش بینی ها میتواند اخبار و شاخص های اقتصادی ، نظرات تحلیل گران یا مسئولان اقتصادی و سیاسی و غیره میباشد.

Speculator, سفته باز

معامله گری که برای ارزش ذاتی کالا اقدام به معامله نمیکند و صرفا برای سود جستن از نوسانات قیمت اقدام به خرید و فروش مینماید.

speculators

به معامله گرانی گفته میشود که با مشاهده بازار در پی صید فرصتهای معامله از روند های ایجاد شده میگردد(برخلاف بازار سازها)