این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

تهیه کردن سرمایه، تامین مالی کردن – فراهم آوردن وجوه از راه فروش سهام یا نشر اوراق بهادار، دریافت وام و گرفتن اعتبار