بازارمعامله ارز و اوراق بهادار خزانه با استفده از معاملات آتی – فیوچرز – و قرارداد های اختیار معامله – آپشن – که سکوهای معاملاتی آن در نیویورک و شهر دوبلین ایرلند قرار دارد.