این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

عوامل بنیادی ، فاندانتال ها :  فاکتورهایی که به عنوان عوامل اصلی تعیین و شکل گیری ارزش نسبی ارزها پذیرفته شده اند. این عوامل عبارتند از تورم، نرخ رشد، تراز تجاری، کسر بودجه دولت و نرخ های بهره