این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

گروه هفت – متشکل از هفت کشور عمده صنعتی جهان   آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلیس، کانادا و ایتالیا