آاقی ویلیام دی گن یکی از سرمایه گذاران و معامله گران موفق در اوایل قرن بیستم بود که توانایی او در کسب سود بازارهای مالی همچون سهام و کالا، غیر قابل توصیف بوده و بر هیچ کس پوشیده نیست. متدهای گن هم در محاسبه هدف قیمت و هم زمان رسیدن به هدف در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی(سرمایه) منحصر به فرد بوده و امروز نیز این قوانین بارها و بارها در بازار های مالی تکرار می گردد.

بیشتر نرم افزارهای معاملاتی از قوانین گن بهره زیادی میبرند به نحوی که در اکثر آنها ابزارهایی چون Gann Box, GannSuare 9, Gann Fan و غیره یافت می شود. این ابزارها بر اساس قوانین گن اقدام به ترسیم خطوطی در نمودارهای قیمت می نمایند که بازار با رسیدن به آن ها عکس العمل نشان می دهد. ما تا کنون هر خطی را بر اساس حداقل دو نقطه ترسیم میکردیم؛ برای مثال یک خط روند بر اثر اتصال دو نقطه پیوت حاصل می شود اما برای رسم انواع مختلف خطوط گن معمولا به یک نقطه پیوت احتیاج داریم. در تصویر زیر نم.نه ای از آن را مشاهده می نمایید.

Gann

Gann

 

یکی از کاربردهای جالب توجه خطوط گن استفاده آن تحلیل الیوتی نمودارهای قیمت می باشد. برای نمونه با استفاده از ابزار Gann Box در نمودار می تواند مکان های هندسی احتمالی برای پایان موجهای 3،4،5 را تعیین کنید.

Gann

Gann