الگوی صلیب هارامی نزولی، از جمله الگوهای بازگشتی نزولی است که در انتهای روند صعودی موجب توقف روند و احتمالا آغاز کاهش قیمت می گردد. اعضای تشکیل دهنده این الگو 2 کندل می باشد که کندل اول صعودی و کندل بعدی بع صورت دوجی می باشد به نحوی که کندل اول به صورت کامل کندل دوم را دربر می گیرد. در تصویر زیر این الگو را مشاهده می نمایید.

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

Harami Cross Candlesticj Pattern , Bearish BHCP الگوی صلیب هارامی نزولی

 

 

برای شناسایی چنین الگویی بایستی نمودار شما دارای چنین خصوصیاتی باشد:

  1.  بازار دارای روند صعودی باشد
  2. شمع اول به صورت صعودی بلند باشد
  3. شمع دوم به صورت دوجی و در درون محدده بدنه شمع قبل باشد به نحوی که شمع اول به صورت کامل شمع دوم را بپوشاند

حرکت صعودی بازار با تشکیل چنین الگوی قدرتمندی ضعیف می شود که با کندل بعدی می توان از بازگشت قیمت اطمینان حاصل کرد. برای نمونه کندل سوم می تواند در پایین کندل نخست بسته شود یا اینکه با یک شکاف رو به پایین باز شود.

 

 

Related entries