ملیت : آمریکا   –   قرن : منبع : کتاب جوايز نوبل اقتصاد

Harry Markowitz ( متولّد 1927 )

مارکويتس در سال 1990 به همراه ويليام شارپ و مرتون ميلر  به خاطر ” تلاش هاي پيشگامانه در زمينه نظريه اقتصاد مالي “، جايزه نوبل اقتصاد را دريافت کرد.

وي در شيکاگو، واقع در ايالت ايلي نويز، آمريکا متولّد شد. پس از اتمام تحصيلات، در سال 1982 به رياست انجمن ماليه آمريکا رسيد. مهم ترين فعّاليت مارکوويتس عبارت بود از تنظيم يک نظريه قابل استفاده براي انتخاب يک مجموعه دارايي در شرايطي که برخي از متغيّرها نامشخص هستند. نظريه مزبور اساس تحقيقات بعدي در اقتصاد ماليه را فراهم آورد. مطالعات وي بر روي کاربرد فنون کامپيوتر و روش هاي رياضي جهت رفع مشکلات عملي و تصميم گيري تجاري در تحت شرايط عدم اطمينان متمرکز است. ( Maler,1992,p.276)

فعّاليت هاي مارکوويتس بر روي نظريه مجموعه دارايي ها باعث افزايش ارزش و اهميّت تحليل هاي مالي شده است. ( بلاگ، 1375، ص 264 ) وي طراح نظريه انتخاب دارايي است که اجازه مي دهد سرمايه گذاران با تحليل خطرپذيري به خوبي بازده خود را پيش بيني کنند. وي در سن 50 سالگي نظريه انتخاب دارايي را توسعه داد و اينکه چگونه ميزان بازده سرمايه گذاران مي تواند به حدّ مطلوب برسد، در زمره مطالعات وي مي باشد.

بيشترين شهرت مارکوويتس به خاطر کار فوق العاده اش در نظريه مدرن پورتوفوليو است. وي در اين نظريه به مطالعه تأثير ريسک دارايي ها، همبستگي و تنوع در بازده اقتصادي و سرمايه گذاري مورد انتظار سهام بورس مي پردازد.

اولين کار پيشگام در رشته اقتصاد مالي در دهه 1950 توسط مارکوويتس ارائه گرديد که نوعي نظريه را با عنوان ” انتخاب فهرست سهام ” براي خانواده ها و کارخانه ها به منظور تخصيص سرمايه هاي مالي تحت شرايط عدم قطعيت، مطرح ساخت. اين نظريه نحوه سرمايه گذاري بهينه پول در دارايي هايي که از لحاظ ريسک و بازده قابل پيش بيني با يکديگر تفاوت دارند و نيز نحوه کاهش ريسک ها را مورد تحليل قرار مي دهد.

دومين کار مهم در رابطه با نظريه اقتصاد مالي در دهه 1960 وقتي صورت گرفت که گروهي از محققان و درصدر آنها ويليام شارپ از نظريه سهام مارکوويتس به عنوان اساس توسعه نوعي نظريه شکل گيري قيمت براي سرمايه هاي مالي که در اصطلاح مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه خوانده مي شود، سود جستند.

مارکوويتس همزمان با فعاليت در دانشگاه شيکاگو براي حضور در کميسيون کاولز جهت تحقيق در علم اقتصاد، انتخاب گرديد. پس از تکميل دوره دانشگاهي در سال 1952 به شرکت تحقيقاتي رَند  پيوست. مارکوويتس در سال 1952، مقاله خود را با عنوان ” گزينش سهام ” به خاطر ارائه توضيحاتي درباره نظريه اش به چاپ رساند. وي روش هاي رياضي و کامپيوتري کاربردي را براي تشخيص مشکلات واقعي نظير عدم اطمينان در تصميمات تجاري به کار برد.

مارکوويتس در سال 1989 در نظريه پژوهش عملياتي جايزه جان نويمان را از انجمن پژوهش عملياتي امريکا و موسسه علوم مديريتي دريافت نمود.

براي استفاده بيشتر از افکار و انديشه هاي مارکوويتس مي توان به برخي از کتاب ها و مقالات وي به شرح زير مراجعه نمود:

A.Book:

1. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment. 1958.

2. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, 1987.

B.Article:

1. “The Utility of Wealth”, 1952, JPE.

2. ’Portfolio Selection”, 1952, J of Finance.

3. “Social Welfare Functions Based on Individual Rankings” with L.A.Goodman, 1952, AJS.

4. ’The Optimization of a Quadratic Function Subject to Linear Constraints”, 1956, Naval Research Logisitics Quarterly.

5. “Approximating Expected Utility by a Function of mean and Variance”, 1979, with H.

Levy, AER.

6. Foundations of Portfolio Theory”, 1991, J of Finance.

Related entries