این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

هج : باز کردن معامله دوم برای پوشش ضرر معامله اول ، الف – معامله پوشش ریسک نوسانات قیمت. کالایی که به طور سلف خریداری می شود احتمال دارددر آینده نوسان قیمت پیدا کند. قرارداد هجینگ می تواند از ضرر و زیان های احتمالی جلوگیری کند و در واقع خرید یا فروش معامله گر را بیمه نماید ب – معامله ای برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از نوسانات قیمت در بازار

Hedging

Related entries