این سایت با تمام اطلاعات به قیمت 20 میلیون تومان به فروش می رسد

ecodic.com

برای مذاکره تماس بگیرید 09121071628

تورم حاد -دورانی از تورم شدید که در آن پول یک کشور تقریبا بی ارزش می شود