خط رگرسیون خط مستقیمی است که قیمت های آغازین و پایانی را در بر می گیرد. معمولا از این خط برای تعیین جهت روند استفاده می شود. در نمودار زیر نمونه ای از چنین خطی را مشاهده می نمایید :

Linear Regression Line  خط رگرسیون

Linear Regression Line خط رگرسیون

معامله گران برای این خط ارزش خاصی قائل هستند. آنها در زمانی که قیمت به سمت بالا یا پایین خط رگرسیون منحرف می شود، به انتظار بازگشت قیمت به آن می مانند. بر این اساس، در زمانی که قیمت در زیر خط  رگرسیون قرار دارد، موقعیت خرید و در زمانی که در بالای این خط قرار دارد، موقعیت فروش فراهم می گردد. البته بایستی از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال نیز جهت تایید استفاده نمود.

 

Related entries