اصطلاح پیوت  به محل چرخش یا بازگشت قیمت در نمودار اشاره دارد که معمولا بر سطوح مقاومت و حمایت بازار انطباق دارد. به این جهت بسیاری از معامله گران حرفه ای بازار از نقاط پیوت برای شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت  استفاده می کنند. به طور کلی دو نوع پیوت قیمت وجود دارد: ” پیوت های محاسباتی ”  Calculated Pivots  که توسط فرمولهای ریاضی محاسبه می شوند و پیوت های قیمت Price Pivots  که با نگاه کردن به رفتار قیمت در نمودارها مشخص می شود. آشنایی با این دو پیوت و تلفیق آنها با دیگر ابزارهای تکنیکال، تا حد زیادی شیوه معاملاتی شما را بهبود می بخشد

 

Pivot پیوت

Pivot پیوت

Related entries