ستاره ثاقب یا ستاره تیر انداز  از جمله الگوهای تک شمعی است که خصوصیات آن همانند الگوی همر است لذا به آن چکش وارونه یا همر معکوس  inverted hammer  نیز می گویند.

این الگو بر خلاف همر، در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:

ستاره ثاقب، inverted hammer ، shooting star

ستاره ثاقب، inverted hammer ، shooting star

  1.  یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی پایین ترین قسمت دامنه شمع شکل می گیرد
  2. رنگ بدنه زیاد اهمیت ندارد، یعنی می تواند سفید، توخالی، یا مشکی باشد لیکن اگر نزولی ( سیاه ) باشد دارای قدرت بازگشت پذیری بیشتر می باشد.
  3. سایه بالایی بلند که طول آن دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد
  4. سایه پایینی نبایستی داشته باشد و یا در صورت دارا بودن بایستی بسیار کوچک باشد.
  5. بایستی قیمت پایانی در محدوده پایین ترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

سایه بالایی بلند نشانگر این است که قیمت در ابتدای بازار توسط خریداران به شدت افزایش یافته است لیکن در ادامه فروشندگان  ابتکار عمل را از دست خریداران گرفتند و با غلبه بر آنها موجب بازگشت موثر قیمت به سمت پایین شده اند به نحوی که در انتها، بازار در نزدیک پایین ترین قیمت خود بسته شده است. به این صورت شمعی با یک بدنه کوچک، سایه بالایی بلند و سایه پایینی بسیار کوچک و یا حتی بدون آن به نام ستاره ثاقب تشکیل می شود تا بازار را به سمت پایین هدایت نماید. قابل ذکر است نوع متقارن این الگو در روند نزولی الگوی چکش  hammer  ، مرد دار آویخته  Hanging man   و چکش وارونه  inverted hammer  نام دارد.

ستاره ثاقب، inverted hammer ، shooting star

ستاره ثاقب، inverted hammer ، shooting star

 

Related entries